انواع ویزای تحصیلی کانادا 2021

انواع ویزای تحصیلی کانادا

شرایط اخذ روادید تحصیلی کانادا برای ایرانیان به نسبت سال های اخیر بهتر شده است چرا؟ چون:

  1. پذیرش تحصیلی از مراکز تحصیلی کانادا به نسبت گذشته ساده تر است.
  2. درخواست اقامت موقت کبک یکی از روش های آسان اخذ ویزای تحصیلی کانادا محسوب می شود.
  3. شرایط برای باز کردن اکانت انلاین فراهم شده است و فرم ها در دسترس قرار دارد.

تنوع ویزای تحصیلی کانادا به نسبت گذشته بیشتر است:

نوع اول: ویزای تحصیل با فاند

اینطور که بررسی ها نشان می دهد کانادا در برخی از رشته های تحصیلی مهندسی، شرایط فاند را فراهم ساخته است به طوری که اگر شخص دارای رزومه تحصیلی قوی باشد می تواند از این ویزا استفاده کند. برای اخذ این ویزا نیاز به مدرک زبان، رزومه بسیار قوی و همینطور مقالات معتبر خواهید داشت.

نوع دوم: ویزای تحصیلی کانادا با شرط پژوهش

این ویزا مخصوص کسانی که است که قصد تحصیل در کانادا برای دوره دکترا دارند. اینطور که بررسی ها نشان می دهد، تینی توریست این افراد یک ایده پژوهشی قوی را توسط یکی از اساتید دانشگاهی کانادا به تایید می رسانند.

نوع سوم: ویزای تحصیلی مخصوص ورود به کار

برخی از رشته ها در کانادا به صورت دوره های ورود به کار ارزیابی می شود. این رشته ها خود شامل چندین بخش است اما کسانی می توانند از این ویزا استفاده نمایند که سابقه عملی و تجربی از یک شغل دارند و در این مسیر به درستی حرکت می کنند. بهتر است شغل های فنی را بهتر یاد بگیرید.