مقالات حسابداری سیر تا پیاز حساب معین

حساب‌های مشخص عضوی انقطاع نشدنی از حسابداری هستند. به طور کلی حساب معین به حسابی گفته می شود که حساب‌های کل را به بخش‌های کوچک‌تر و کاربردی‌تر تقسیم می‌کند. حساب مشخص به دسته‌های متمایز تقسیم می‌گردد و کاربردهای اکثری دارااست که در ادامه به آن‌ها خوا‌هیم پرداخت.

حساب معین چیست؟

به طور کلی حساب‌ها در علم حسابداری به سه گونه کل، معین و تفضیلی تقسیم‌بندی می‌شوند. در این دربین حساب‌های مشخص و معلوم و تفضیلی کاربرد بیش‌تری دارند. بگذارید تا مهم یک مثال آغاز کنیم. حساب‌هایی نظیر بدهکاران و بستانکاران فارغ از اینکه زیرشاخه‌ای از آن ها معلوم باشد حساب کل نامیده می‌شونداین مثال درباره سندها دریافتنی و پرداختنی، اموال و لوازم و روان پرسنل هم صدق می‌کندحال درصورتیکه بخواهیم این مورد ها را مدل دسته تحلیل نماییم باید به صورت زیر تفسیر دهیم:

بدهکاران/بستانکاران

فرض کنید در شرکتی فعالیت می‌کنید که یک‌سری کار را به رخ هم‌زمان اساسی نیز انجام می‌دهد. در سیستم حسابداری این کمپانی بدهکاران و بستانکاران حساب کل محسوب شده و سرفصل‌هایی مثل بدهکاران غیرتجاری، بدهکاران کارگاه و بدهکاران بازرگانی در سرفصل حساب‌های معین گونه بندی می‌شوندچنانچه بخواهیم ریزتر به بدهکاران سوله نگاه کنیم از حساب تفضیلی اسم می‌بریم. به طور نمونه بدهکاران غیر تجاری شامل بدهکاران مواد نخستین و بدهکاران کالای ایجاد شده هستند که این دسته‌بندی ریزتر، حساب تفضیلی نامیده می‌شود.

اوراق دریافتنی/پرداختنی

در فرآیندهای مالی روزانه شرکت‌ها، اسناد دریافتنی و پرداختنی مهم‌ترین نوع حساب تمام به شمار می‌آینداصلی توجه به نمونه بدهکاران/ بستانکاران همین سندها را به اینگونه معلوم و تفضیلی می‌کنیمسندها دریافتنی حساب کل، اوراق دریافتنی کارخانه یا این که بازرگانی مشخص و سندها دریافتنی برای مشتریان اهواز حساب تفضیلی محسوب می‌شوند.

اموال و اسباب 

چنانچه در نرم‌افزار ساخت مشغول به تصویب مدرک می‌باشید به جهت لوازم واحد تولیدی یک حساب تمام ساخت کرده و در بخش معین از سرفصل‌هایی همچون اموال و دارایی نامشهود و مشهود استعمال می‌کنید. در حساب‌های تفضیلی هم اموال نامشهود بخش مدیا یا این که آی‌تی را گزینه استفاده قرار می‌دهید. نکته‌ای درباره اموال مشهود و نامشهود برای شما مثال بزنیم:

اموال و دارایی نامشهود

در یک نرم‌افزار مالی و حسابداری یکپارچه و یکدست باید اموال و دارایی به شکل مشهود یا این که نامشهود نظر شوند. فرض کنید اموالی دارید که وجود فیزیکی ندارند. مثلاً وب سایت مجموعه یا این که گونه درآمدی به دست آوردن و فعالیت (برای دیتاها بیش‌تر در زمینه قابل انعطاف افزار مدل‌سازی مراحل بر روی لینک و پیوند کلیک کنید.) مثال‌های آورده شده تمامی جزو دارایی‌های کمپانی هستند درحالی که به صورت فیزیکی نمیباشند و به عبارتی وجود خارجی ندارندهمین گونه از اموال و دارایی در نوع حساب‌های مشخص قرار می‌گیرند.

اموال و دارایی مشهود

دارایی‌هایی از گزاره کامپیوتر، میز دفتر، سرور و دیگر اقلام فیزیکی که در اختیار و مالکیت گروه شما قرار دارند اموال و دارایی‌های مشهود نام‌گذاری شده‌انداین اموال هم در نوع حساب‌های مشخص جای می‌گیرند که برای حساب تفضیلی آنان از سرفصل‌هایی نظیر اموال و بودجه محل کار مدیریت، اموال و میزان دارایی آشپزخانه به کارگیری می‌کنیم.

جاری کارکنان 

جاری کارمندان همان‌گونه که از اسم آن پیداست همه امور مربوط به پرسنل را در بر می‌گیرد. در صورتی که همین سرفصل در حساب‌های مشخص شما قرار داشته باشد حساب تفضیلی ایجاد می گردد که اسم پرسنل تک به تک در زیرشاخه آن قرار خواهد گرفتالبته شایان ذکر میباشد که هر شرکتی کدینگ حسابداری خاص خود را داراست و دیده شده که در برخی از شرکت‌ها اعصاب کارمندان را حساب تمام گرفته‌اند. اینگونه کدها بایستی اهمیت آنالیز مستقیم مدیرمالی مربوطه و مدیر مجموعه کدگذاری شود.

(منبع : نرم افزار حسابداری)

شگفت انگیز ترین روش های خانگی برای تشخیص عسل طبیعی !! - ایران عسل
خواندن مطالب جدید