مواد ترمیم دندان چیست و چگونه انجام می شود؟

در واقع ترمیم دندان، نیاز آن را به رعایت بهداشت بیشتر می کند. اغلب پدر مادرها بر این باورند که دندانهای کودکان به اندازه بزرگسالان احتیاج به رسیدگی نداشته و آنها ملزم به رعایت اصول بهداشتی نیستند. پین ها دارای اندازه های مختلفی هستند. این پین ها در دندانهایی که درمان ریشه (عصب کشی) نشده اند ولی بخشی از تاج شکسته است به کار می روند.

پین دندان ها در داخل کانال دندانی که درمان ریشه (عصب کشی) دندان شده است گذاشته می شود.گیر آنها در داخل کانال دندان با زدن سمان (چسب) های مخصوص انجام می یابد. به علاوه ممکن است بیمارانی که مدتها تحت درمان بیماریهای مختلف بودهاند و ضعیف شدهاند، نتوانند پر کردن دائم را تحمل کنند.

همچنین برای دندان هایی که عصب کشی شده اند از پین داخل کانال دندان استفاده شده و با سمان دندانپزشکی آن را چسبانده و محکم می کنند. از آنجایی که نوع پین در دندانپزشکی تفاوت هایی دارند، بسته بندی های آنها نیز متفاوت از یکدیگر خواهد بود. در دندانپزشکی پین دندان حکم ستون برای دندان های آسیب دیده را دارد و به همین جهت باید از مقاومت مکانیکی خوبی برخوردار باشد.

اما پین داخل کانال از نظر سایز و قطر پین متفاوت بوده و متناسب با قطر و طول کانال دندان آسیب دیده انتخاب می شود. در اصل انواع پین از وسایل ترمیم دندان هستند که نوع استفاده هر یک از این دو محصول متفاوت از یکدیگر می باشد. در هر بسته ۲۵ عدد پین قرار دارد. پین ها معمولا به صورت بسته بندی شده در بازار عرضه می شوند. این پین ها در داخل عاج دندان قرار میگیرند و پایین تر از آن کاشته نمیشوند.

تیم تریسی فلوری شری میدو را به عنوان مربی پرش کرده است
خواندن مطالب جدید

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از ست ترمیم دندانپزشکی ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.