کامپوزیت ونیر دندان { فیلم نمونه کار واقعی قبل و بعد کامپوزیت دندان}

این روش چندین و چند سال به همین شکل ادامه یافت اما به یک باره مورد تغییر و تحول قرار گرفت و مفاهیم و روشهای جدیدی به آن اضافه شدند. در آن زمان نیز قیمت کامپوزیت از لمینت مناسبتر بود و به همین دلیل مورد توجه و استقبال قرار گرفت. همانطور که میدانید در روش کامپوزیت نیز نوعی لایه نازک بر روی سطح دندانها قرار میگیرد و تمام عیوب دندانی اعم از کجی، فواصل دندانی و زردی را اصلاح و ترمیم میکند. ونیر در واقع یک لایه سفید و همرنگ دندانهای طبیعی است که بر روی سطح دندانها قرار گرفته و تمام عیوب دندانها مانند فواصل دندانی، زردی، کجی و شکستگی را ترمیم میکند.

انتخاب ونیر کامپوزیت و رنگ مناسب: پس از بررسی وضعیت دندانها نوبت به انتخاب ونیر کامپوزیت متناسب با رنگ و سایه است. شرکتهای سازنده برای ایجاد ترمیم کامپوزیت میکروفیل از ذرات رزین پرشده با مواد پلیمری استفاده کرده اند. اخیراً، استفاده از آنتی بیوتیک ها فقط برای یک دوره کوتاه مدت توصیه می شود، زیرا گاهی اوقات آنتی بیوتیک ها می توانند عوارض جانبی از اسهال گرفته تا واکنشهای آلرژیک تهدید کننده زندگی ایجاد کنند.

تاریخچه استفاده از ونیر برای لمینت دندان از دوره باستان آغاز میشود. چارلز این وینرهای سرامیکی را با چسب بر روی دندانهای بازیگران قرار میداد و این روش نیز مانند دوره باستان تنها چندین ساعت دوام داشت و پس از آن، از سطح دندانها جدا میشد. تاریخچه کامپوزیت دندان نیز مانند لمینت به زمانهای دور باز میگردد و این روش نیز در قدیم برای اهداف زیبایی مورد استفاده قرار میگرفت. با گذشت زمان دو شکل مجزا از کامپوزیت یعنی کامپوزیت ونیر و کامپوزیت سرامیکی به وجود آمدند و به تدریج توسط دندانپزشکان مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. در همین زمان بود که کامپوزیت دندان به شکل ابتدایی ابداع شد و مورد استفاده قرار گرفت.

مهم ترین نکات درباره اسپری های خوشبو کننده بدن
خواندن مطالب جدید

قابلیت اصلاح بعد از نصب: بعد از فرم دادن کامپوزیت دندان، میتوان طبق نظر بیمار، اصلاحات مورد نظر را انجام داد. همانطور که قبلتر اشاره شد کامپوزیت نسبت به لمینت بسیار ارزانتر بوده و از آن جایی که بیشتر هزینهها را بیمه پوشش نمیدهد و بیمار باید خودش هزینه را تقبل کند، این تفاوت قیمت کامپوزیت دندان شکسته جلو بسیار اهمیت دارد.