پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

شرکت پیستون کشور‌ایران در روزگار واگذاری به بخش خصوصی، تنها 5 نوع جنس ساخت می کرد برای دو جور خودروی دیزلی و سه دسته خودروی بنزینی ساخت می کرد. ما یک طیف دوچندان قابل قبولی از کارشناسان، مهندسین و مدیران کارآزموده و باتجربه داریم 500 نفر اپراتور مستقیم داریم که در سه شیفت در درحال حاضر ساخت هستند. حساس همین حالا به جهت حالت جدید خودمان را بسط داده ایم، اهمیت تاکید آقای ایروانی یک تیم دوچندان کاردان در همین حوزه در گروه قطعات ماشین عظام رخ گرفته که ما یک میزان با جزییات بیشتر و هدفمند در بازارهای صادراتی فعالیت کنیم. به هر حالا علیرغم آن فراز و نشیبهایی که در زمانه انقلاب و قطع همکاری خارجیها رخ گرفت، این شرکت به فعالیتش ادامه داد، البته طی این سالها تا سال 72 هیچگونه طرح و توسعه و گسترش و یا این که سرمایهگذاری جدیدی در همین کمپانی رخ نگرفت. براساس گزارش هایی که خوانده ام، دست کم 150 هزار نفر در قطعهسازی تعدیل شدند، البته من کلیدی افتخار به شما عرض می‌کنم که کلیدی حمایت های آقای عباس ایروانی ریس تیم قطعات خودرو عظام، شرکت پیستون کشور‌ایران در سال قبلی نهتنها نیروی انسانیاش را مراقبت کرد، بلکه ما 100 نفر نیروی برنا از شهر تبریز جذب کردیم و خوشبختانه اینها امروز مهم طیب خاطر در همین شرکت مشغولند و کار میکنند. اهمیت وجود کل تحریمها و تمام فشارهایی که از جوانب مختلف، چه به حیث تغییرات نرخ ارز و چه به نظر مشکلاتی که به جهت بعضا از اثاثیه یدکی مواجه شدیم، ما در سال 98 بالاترین رکورد تاریخ همین شرکت را داریم ثبت می کنیم و از مرز پنج میلیون عدد انشاءالله عبور می کنیم و این ارتقاء تیراژ در سالی دارد واقعه میافتد که انتظارها تمامی این بود که صنایع ما حیاتی مشکلاتی که دارند، اساسی کاهش تولید و حیاتی تعدیل نیروی انسانی مواجه شوند، اما معبود را شکر دارای عملکرد مدیران ارشد مجموعه، صاحبان سهام و همینطور مدیران متخصص و فنی شرکت و پرسنل همین شرکت، امروز علاوه بر این‌که مبتلا همین بحرانها نشدیم، 5 میلیون عدد که در تاریخ همین شرکت بینظیر و بیسابقه هست را رد میکنیم. بدیهی ست که در بلوک سیلندر یک ماشین ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده می باشد بدین ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک ماشین بیشتر شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن خودرو هم ارتقاء پیدا می کند. اهمیت توربومگ هممراه باشید تا درمورد طریق ی اندازه گیری و باز‌نگری سلامت رینگ پیستون اطلاعاتی را به دست آورید. طول پیستونها به طور معمول کمی عمده از قطرشان هست و تا حد قابلیت سبک ساخته میشوند. بنابر توضیحاتی که در گزینه عملکرد پیستون در خودرو دادیم، این قطعه غالبا دارای اقتدار انتقال حرارتی بالا ساخته می شود و هم چنین کلیدی اقتدار انتقال دمایی فراوان بالا نیز است. امروز که رکورد 5 میلیون عدد پیستون را رد میکنیم، منتخب از آن برعهده این 3 خطی بوده که خودمان احداث کردیم و اهمیت افتخار اعلام می‌کنیم که این 3 تا خط کاملا عملیاتی و تولیدی الان پایین توشه میباشند و انشاءالله در سال 99 هم بودجه کمپانی بر مبنای گنجایش همین خطوط دیده شده است. ما حتی پنج، شش قلم از این 10 آیتم را امداد کردیم که شرکت های دیگر ساخت کنند، یعنی آمدیم نمونه دادیم، تکنیکال شیت و اطلاعات دادیم، سپس نمونهای که تولید کردند، بردیم آزمایش کردیم، به آنان فیدبک دادیم و کلیه همین کارها سبب به همین شد که توانستند حساس آن کیفیتی که گزینه تایید استانداردها و موردنظر ما است، کالا تولید کنند و امروز ما از واردات این اقلام خودکفا شدیم. آلتی در موتور اتومبیل و اتومبیل های دیگر به رخ گلوله که به محض انفجار گاز در سیلندر به حرکت میآید و بهوسیلۀ آلت دیگر که به دستۀ پیستون یا این که شاتون موسوم میباشد حرکت را به میللنگ انتقال میدهد. او‌لین و مهمترین، داشتن سرمایه به جهت قدرت تامین مالی برای خرید کردن این اتومبیل است، چون معمولا ماشین های مختص به نمایندگی فروش پیستون تبریز در تهران شدت گرانقیمت هستند. گروه عظام و فرد آقای عباس ایروانی در جلسات همیشه و بازدیدها به ما بر خودکفایی و استعمال از دانش مهندسان اهل ایران تاکید داشتند و همواره علاوه برموضوعات مالی و سرمایه ای، از مراحل خودکفایی و داخلی سازی حمایت ویژه ای کرده اند. ما سال های سال بر تقویت و تجهیز مجموعه مهندسی، بر تقویت و تجهیز تیمهای R&D و بر نهادینهکردن دانش فنی در کمپانی مبادرت کرده ایم؛ همین فرآورده امروز و دیروز نیست، بایستی سالیان سال دانش فنی ثبت و ضبط شود، نهادینه شود و تبدیل شود به عمل روزمره مجموعه مهندسی و تیم R&D که امروز بتوانند فعالیت به این عظمت را فارغ از وابستگی به مهندسین خارجی به ثمر برسانند. ترکیه سالیان سال هست رابطه قطعهسازیاش کلیدی اروپا برقرار میباشد و آن‌ها مشتریان ثابتی در اروپا دارند، تحریم نیز نمی باشند و از دانش فنی آن ها به لطف استعمال کردند. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت پیستون تبریز در تهران.