پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

فلز اینوار،آلیاژفولاد نیکل داراست که از%36 نیکل،%63/8 آهن،%0/2 کربن تشکیل میشود.این آلیاژ درحرارتهای زیاددارای انبساط بسیارکمی است ولذاازانبساط پیستون آلومینیمی جلوگیری piston 96 mm میکند. شیار عمودی،ضمن ایجاد حالت ارتجاعی دربدنه پیستون درموقع انبساط ،قسمت راهنمای پیستون رامحافظتمیکند.شیاردرمقابل انبساط زیادعکس العمل نشان داده،منقبض می شود تا ازچسبیدن به سیلندر یاگژنپین پرهیز شود. همگی پیستون ها باید نیز وزن باشند تا موتور مبتلا لرزش نشود . همین بدان معنی است که فشار مداوم به جهت کمتر وزن میله اتصال و پیستون وجود دارد. هر دو انتهای میله اتصال به رخ آزاد قابل چرخش هستند. رینگ های پیستون علاوه بر فشرده کردن مواد احتراق در بالای پیستون ، مانع رخنه روغن روانکار از پایین پیستون به درون محفظه احتراق هم می شوند ، در غیر همین رخ ، روغن موتور به داخل گوشه و کنار احتراق رخنه کرده و منجر روغن سوزی موتور خودرو می شود. در صورت زياد بودن لقي بايد رينگ پیستون را تعويض نمود و يا در رخ سايش زياد سيلندر تعميرات حتمی را براي سيلندر در نظر گرفت . ترازو شکاف عمودی پیستون،نشان دهنده مقدارارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش ازاندازه پیستون،باعث لرزش وتکان زیادپیستون درسیلندر میشودونیزآن راازحالت حیاتی خودخارج میکند.درچنین حالتی نشت گازازکناره های پیستون،افزایش یافته،روغن سوزی موتور زیادترمیشود.اگرشیارروی پیستون کاملاعمود باشد،درسیلندرخط ایجادمیشودودردیواره،برآمدگی به وجود می آید.لذاشیارراکمی مایل می سازند. پیستون قطعه ای نسبتاً استوانهای رخ هست ؛ تقریبا از آن بر روی که سازندگان این قطعه ، به مقدار بسیار قلیل به آن شکل بیضوی می دهند چرا که به دمای پیستون به هنگام حرکت اتومبیل به شدت بالا می رود و حتی ممکن است به دماهایی زیرا 2200 درجه سانتی گراد نیز رسد و همین فرمان سبب ساز انبساط پیستون می گردد و در این حالت میباشد که پیستون رخ استوانه ای به خویش می گیرد . همین کاربر متحرک که یک سر آن داخل محوطه سیلندر می باشد و از زیر به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. کلیه اقتدار موتور از نیروی فشاردهنده به بالای پیستون ناشی می شود. برای ارتقاء اقتدار و کشش، از تعدادی سیلندر و پیستون در خودرو استعمال می شود. حال به جمله اولیه این مقاله گشوده می گردیم که مکانیک کلیدی حالتی ناامیدانه به شما می گوید، رینگ چسبانده هست … در همین وضعیت، نگاه ناامیدکننده مکانیک بخش اعظم از خویش جمله برای شما استرس زا می شود. ضربه پیستون معمولاً هنگامی موتور سرد می باشد ، قبل از این که پیستون دوران گرم شدن و انبساط خود را داشته باشد ، بدتر می شود. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه حساس چه جایی و طریق استعمال از طاق بیستون دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

فرمول 1 2020: لوئیس همیلتون ، ستاره مرسدس می گوید: مسابقه در پیست نرم و صعود ترک GP "ترسناک" بود
خواندن مطالب جدید