دانستني هاي جالب در مورد كفش

وى ادامه داد: استمرار در به کارگیری از اين كفش ها منجر عده شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها معمولا دردهاى ناراحت كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير می باشد و در نتيجه شخص بدون چاره به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. وي ادامه داد: تداوم در استفاده از اين كفشها سبب ساز جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مي شود.اين ناهنجاريها معمولا دردهاي ناراحت كنندهاي را درافراد ايجاد مي كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير می باشد و در نتيجه شخص ناچار به پوشيدن كفش سفارشي ميشود. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، سبب التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، اگر قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر به کارگیری كنيد. سعي كنيد پاشنه كفشتان از 4 سانتي متر بلند تر نباشد. زنان قریه برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارا هستند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند است كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. بندهاي نازك به علت قطر كم، فشار بيشتري روي يك نقطه از پا متمركز مي كنند و سبب ساز آزار آن مي شوند. بعضي از صندلهاي ظريف زنانه يك بند نازك در قسمت عقب دارند. نصیب رینگ تمام اين مدل كفشها كوتاه برش خورده است، بدون بند است، رويه پهني دارد و كف كفش يكدست و عريض است. اهمیت آغاز تابستان و گرمتر شدن هوا، اشکال ديگري از كفشها موسوم به كفشهاي تابستاني يا صندل وارد بازار مي شوند. تكرار اين حركات منجر مى شود تا ورمى كه در نصیب هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. كفش هاى چرمى مطلوب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. كفشهاي چرمي مطلوب ترين کالا كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار ميشود. وي اهمیت بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتيهاي كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در جمع فقط درصد بسيار كمي از كفشها استاندارد میباشند و به طور معمول از نظر جنس، مدل، قرارگيري پاشنه ونحوه توزيع وزن مطلوب نيستند اما متاسفانه بيشتر مردمان از كفشهاي روتين به کار گیری ميكنند. چنانچه شما هر مدل سوالی در رابطه کلیدی چه جایی و طرز استعمال از کفش اسپرت پسرانه زیبا دارید، می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.