فشارشکن آب چیست؟

در همین تحقیق مراحل طراحی و ساخت یک شیر فشارشکن هوای فشار بالا که فشار ورودی متغیر فی مابین 500 تا 400 توشه را به فشار خروجی ثابت 350 توشه تقلیل می دهد، ارائه شده است. در واقع زمانی که فشار موجود در سیستم لوله کشی از حد مجاز عبور کرد، این شیرآلات فشار موجود در سیستم را کمتر می دهند. در واقع عضو اساسی تهیه شیر فلکه در یکی از چهار سطح، مشخص و معلوم می­ نماید چه دبی آبی از شیرفلکه خارج شود. که تا قبل از این مشخص و معلوم گردیده اند. فشار شکن ها همانطور که از نامشان هم مشخص و معلوم هست به جهت تغییر و تعدیل فشار سیالات مورد به کار گیری قرار می گیرند . بدین ترتیب نمیتواند مثل شیر فشارشکنی که در موقعیت بسته عمل میکند، عمل کند. دکتر طحانی اساسی تاکید بر اینکه این فرصت ایجاد انرژی، نیز حساس مزایای اقتصادی و نیز مزایای زیستمحیطی است، گفت: «راه حل نوآورانه، جایگزینی شیر فشارشکن اصلی سامانهای است که علاوه بر تعدیل، خنثیسازی و جهت دهی به خارج، نیروهای فشار اضافی از داخل لولههای خطوط انتقال و توزیع آب، این انرژی اضافی را احیا کرده و به شکل انرژی قابل مصرف نظیر انرژی الکتریکی ارائه میکند». اما حیاتی بالا رفتن فشار در شیر فشارشکن، کنترلر یا عملگر عمل کرده و کلیدی باز شدن دیسک شیر فشارشکن، فشار مازاد مخزن بصورت تدریجی فشار شکن هیدرولیک در میان راهی تخلیه می شود. در صورتی فشار خروجی از شیر فشار شکن کمتر از فشار تهیه شده باشد، پایلوت حیاتی گشوده شدن خویش شیر را گشوده کرده و جریان بیشتری وارد مجموعه می کند تا فشار سیستم به حد تهیه شده برسد. را انجام می‌دهند . میزان فشارشکن آب بر شالوده پارامترهایی چون فشار ورودی، فشار خروجی و میزان گذر آب انجام میشود. وی وجود پتانسیل بالا در بهره پروژههای برقآبی درونمجرایی به جهت تأسیسات انتقال و توزیع آب شهری را مسلم دانست و چالشهای فنّاورانه پیچیده را در راستای بسط همین نیروگاهها، تهیه پایدار فشار خروجی مطابق اهمیت نیاز کانال مصرف؛ تثبیت فرکانس برق تولیدی مهم وجود نوسانات زیاد دبی و اجرای پروژه در فضای محدود اتاقچه زیرزمینی عنوان کرد. به دستگاهی که به هوا یاری می کند تا خلا تولید شده در باطن سیستم لوله کشی بخار را لبریز کند فشار شکن آب گفته می شود .

ISL 2020-21: درخشش هوگو بوموس ، آدام لو فوندر در حالی که شهر بمبئی SC بنگال شرقی را کنار می زند
خواندن مطالب جدید