موسسه مشاوره آنلاین و فوری ثبت شرکتها در ایران

وی افزود: روز گذشته جلسه معارفه دو شرکت استقلال و پرسپولیس انجام شد و کارشناسان بازار سرمایه سؤالات متعددی در مورد صورتهای مالی دو باشگاه ارائه کردند که هم مدیر سازمان خصوصیسازی، هم مدیران دو باشگاه به سؤالات فعالان بازار ثبت شرکتها و شرکت های غیر تجاری سرمایه پاسخ دادند. امروز هم در نامهای برای دو باشگاه مدارک ضروری به جهت درج نماد همین دو کمپانی در بازار اساس فرابورس اعلام کردیم که بایستی این مدارک تنظیم و ارائه شود و پس از آن کمیته درج دو باشگاه تشکیل میشود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در آستانه درج نشانه دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس موسوم به سرخابیها در بازار شالوده فرابورس، میثم فدایی سرپرست فرابورس امروز در گفتوگوی زنده با شبکه خبر اظهار داشت: ارزش پرسپولیس حدود 3200 میلیارد تومان و ارزش استقلال 2800 میلیارد تومان به ثبت رسیده و این دو کمپانی نزد سازمان بورس براساس مصوبه شورای عالی بورس به تصویب رسیده و جزو ناشران بازار سرمایه به شمار میروند. وی در گزینه این که چرا آرم سرخابیها در بازار پایه درج میشود، افزود: در بورس اسناد بهادار و فرابورس ایران بازارهای متعددی وجود داراست که هر کدام از شرکتها اصلی اعتنا به خصوصیت مختص به ویژه در حوزه سودآوری و یا خسارت انباشته و مسئله فعالیت و سرمایه ثبتی در بازارهای متفاوت درج میشوند و راهبرد جداگانهای به جهت هر بازار وجود دارااست و حالت دو باشگاه همین اجازه را نمیدهد که در دو بازار حیاتی فرابورس و یا بورس تهران درج شوند بلکه در بازار اساس که دستکم استانداردها به جهت درج در حیث گرفته شده فراهم می گردند و می بایست ابهاماتی که در آیتم سودآوری شرکتها وجود دارد کمکم رفع شود و بعد از آن به بازارهای بالاتر ارتقاء پیدا کند. آن‌گاه از آنکه ایرادی در مدارک یافت نشد و کارشناس آن را گزینه تأیید قرار اعطا کرد ابلاغیه برای مطالعه پیشنویس اطلاع رسانی و پرداخت وجوه ثبتی صادر میشود. تمامی انجام کارهای ثبتی در همین ارتباط به صورت آنلاین انجام می گیرد و همین عمل در سامانه تصویب کمپانی ها فراهم شده است. همینطور سهامداران نمی توانند از نام فردی برای تصویب نام این کمپانی استفاده کنند چون آن ها را در در مقابل ضرروزیان احتمالی خرید کننده ها مسئول خواهد کرد. آن ها در یک جلسه می توانند نام کمپانی و طریق عمل آن و راستا وظایف و حق امضای سهامداران را مشخص کنند. سهامداران می بایست از شیوه ارتباط حساس امورسهامداری کمپانی گزینه نظر طریق اخذ مبلغ حاصل از فروش حقتقدمهای استعمال نشده را در سطح پذیرهنویسی جویا شوند. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه دارای ثبت کمپانی صرافی وب سایت خود باشید.

پروژه ی تیونینگ انجین پراید قهرمان - تیونینگ تاک
خواندن مطالب جدید