دستگاه نیتروژن ساز دوخروجی تمام اتومات – پردازش خودرو

این سیستم از دو برج جذب لبریز شده از یک جاذب به اسم کربن مولکولی CMS تشکیل شده میباشد که هوای فشرده پس از عبور از فیلترهای تصفیه آب و ذرات روغن وارد برج ها می شود. مولد نیتروژن از ستون های حاوی کربن مولکولی (CMS) تشکیل شده است. به جهت گزینش مدل مولد نیتروژن در حالت مرجع، نرخ جریان نیتروژن را به دست اندرکاران ذکر شده در بالا تقسیم کنید. جاذب کربن مولکولی یکی از حیاتی ترین مواد گزینه استعمال در مولد نیتروژن است که اکسیژن و بخار هوا را زیر فشار انقطاع می کند و نیتروژن خالص را عبور می دهد و در نتیجه یک مولد نیتروژن خالص ایجاد می کند. در عاقبت توصیه می شود هنگام خرید دستگاه نیتروژن ساز به درصد خلوص نیتروژن آیتم نیاز اعتنا شود. امر پذیری بهبود می یابد. پس از خاموش کردن واحد N2، جریان هوای فشرده ممکن میباشد کاهش یابد. زمانی که یکی از از برج ها عملیات جذب را انجام می دهد، با کمتر فشار، کمتر مواد به طور اتومات در برج دیگر انجام می شود. از سوی دیگر، درصورتیکه مصرف شما بیش از گنجایش سیستم خریداری شود، منجر به مشکلات خط ایجاد و کاهش شتاب می شود. خلوص گاز نیتروژن در گنجایش های مختلف موجود میباشد که تا 99.999 % می باشد. همین اذن می دهد تا مولکول های ریز مانند اکسیژن رخنه کنند و از مولکول های نیتروژن قطع شوند، زیرا مولکول های نیتروژن به جهت ورود به CMS زیاد تبارک هستند. مولکول های نیتروژن بزرگتر از CMS عبور می کنند و به تیتر گاز تولیدی فروش دستگاه نیتروژن ساز ظواهر می شوند. جزئیات در آیتم مصرف گاز نیتروژن، مصرف روزانه، هفتگی یا ماهانه نیتروژن، نقطه جریان و نیازهای خلوص به جهت گزینش سیستم مطلوب برای نیازهای شما مضاعف اهمیت است. کارایی دستگاه نیتروژن ساز به مدل ای نیست که لزوماً تمام نیتروژن ساخت شده را برای مصرف حذف کند. دستگاه نیتروژن ساز می تواند به طور مداوم نیتروژن آیتم نیاز صنعت را به مدت 24 ساعت دارای غلظت بالا تامین کند. استعمال از دستگاه های نیتروژن ساز ضمن بهره مندی از بهترین مواد موجود در تولید، آسایش و اطمینان از تامین مستمر و در دسترس بودن نیتروژن را برای مصرف کننده مهیا می کند. چنانچه شما هر گونه سوالی در رابطه با چه جایی و شیوه استفاده از تعمیر دستگاه نیتروژن ساز دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

"من را حلق آویز کنید اما فعالیت کشتی را متوقف نکنید"
خواندن مطالب جدید