سود پرک چیست؟

حساس همین درحال حاضر در قرن ۲۰، طریق با ساخت هیدروکسید سدیم جامد یا سود پرک، الکترولیز کلرید سدیم است. در نهایت، محلول هیدروکسید سدیم و گاز هیدروژن ساخت میگردد. در این فرآیند، گاز کلر هم تولید میگردد. جنس دیگر این روند گاز کلر است. غشاها در این شیوه میتوانند جریان متمایز را در محلول عبور دهند و پروسه ایجاد را حیاتی بها ارزانتر مصرف برق، به انجام برسانند. مراحل الکترولیز عموماً موجب تولید ۲.۲۵ بدن سود سوزآور ۵۰٪ به ازای مصرف هر بدن کلر میشود. بیشترین بازده ای که فی مابین طریق های متفاوت برای ساخت سود پرک وجود داراست الکترولیز محلول سدیم کلرید در دقیق الکترولیتی می باشد به همین رخ که در فرایند پیل جیوه ، جریانی از جیوه که به عنوان کاتد استعمال می شود مهم ملغمه سدیم حاصل اهمیت آب مخلوط می‌گردد و در عاقبت سدیم هیدروکسید تولید می شود. همینطور هیدروکسید سدیم (NaOH) یک ادغام غیر آلی (معدنی) است. همین ترکیب بر اساس یک فلز جامد که به عبارتی سدیم است، تهیه میشود. از هیدروکسید سدیم برای افزایش خواص قلیایی مخلوط یا این که خنثی سازی اسیدها به کار گیری میشود. شستشوی فیلتر هود آشپزخانه: به جهت از دربین بردن چربیهای فیلتر هود آشپزخانه میتوانید کمی کاستیک سودا را در یک پیاله آب بریزید و سپس فیلتر هود را داخل همین ترکیب قرار دهید. سود کاستیک یا سود پرک به سهولت میتواند رطوبت هوا را جذب نماید و بهمین دلیل ، می بایست زمان حمل و نقل ، ذیل پوششهای حفاظتی واجب قرار گیرد. این نحوه اساسی روش دیافراگمی تفاوت هایی دارااست مثلا اینکه دو طرف الکترودهایی که باطن محلول هستند به جای به کارگیری دیافراگم، از سلول غشادار استفاده می کنند. اقدامات کمکهای اول در صورت تماس محلول سود سوزآور اهمیت پوست شامل شستشوی محل تماس دارای حجم متعددی آب است. در عملیات رنگبری قالیچه و قالی، محلول سود پرک اهمیت غلظت حدود 1 تا 3 % در کاسه های پلاستیکی پهناور تنظیم می شود و سپس، محلول حاصل توسط کارگران بر بر روی مرحله قالی سود پرک نیرو کلر پاشیده می شود. حدود ۵۶٪ از سدیم هیدروکسید ساخت شده برای مصارف صنعتی استعمال می‌شود که ۲۵٪ آن در صنعت برگه سازی به کار گیری میشود. ترکیب قلیایی در این روش، کربنات سدیم ناخالص و آهک زنده یا این که اکسید کلسیم تعیین شد. درصورتی که در کاتد (جایی که یون هیدروکسید به وجود می آید) میتوان از فلزاتی مانند نیکل که به راحتی اکسید می شوند سود پرک قیمت هم استفاده کرد.

راهکارهای دانلود رایگان کتاب در شبکه
خواندن مطالب جدید