تعمیر ایسیو – تعمیرات تخصصی ECU – تعمیرات تخصصی برق خودرو

کامپیوتر ماشین (همان ایسیو) دادههایی را از سنسورها اخذ میکند، آنگاه این دادهها را بررسی و تفسیر می کند و اساسی دقت به برنامهریزیهای استاندارد خود، به انواع محرکها سیگنالی را ارسال میکند. و اهمیت دقت به دامپ خویش که در آن دوران پر‌نور و خاموش شدن رشته ماشین معلوم گردیده است. در خودروهایی که از گیربکس اتوماتیک به کارگیری شده است. عصر آموزش تعمیرات ایسیو ecu از زمان های مربوط به تدریس الکتریسیته ماشین در آموزشگاه فنی الکتریسیته است که به چندین کلاس تدریس تعمیرات ecu ماشینهای داخلی، اتومبیل های خارجی، ماشین های سنگین و اتومبیل های رویه سازی تقسیم شده میباشد که در این زمان به تدریس تعمیرات ای سی یو ماشین های داخلی می پردازیم. برق اتصالی از کویل گرفته میشود. مصرف سوخت زیر نیز می تواند نماد بسیاری از خرابی های متفاوت عکس ایسیو بیمارستان اجزای موتور باشد. در شرایطی ECU می تواند حالت موتور را خوب تر ادراک نماید ، هنگامی همین رخداد رخ می دهد که، سنسورهای کیت های انژکتوری که متعدد هستند، تعدادشان اکثر باشد. نحوه عملکرد این تراشه در اتومبیل به این صورت هست که به طور مداوم و همیشگی حالت فنی را در دست گرفتن می کند. نکته: همین دسته ECUها بنزین سوز بوده و اصلی 5 کانکتور می باشد که به عامل غایب بودن برخی آپشن ها به کانکتور 2 سوکتی متصل نمی شود. ECU یا همان ای سی یو را می توان کامپیوتر ماشین معرفی کرد که مسئولیت های اساسی و فراوانی دارد. به کارآموزان آموزش دیتا می شود. در این دوره ها کارآموزان حیاتی استعمال از امکانات پیدایش آموزشگاه به صورت عملی طرز تشخیص عیب،مهندسی معکوس، تعمیرات ای سی یو و اشکال بردهای سیستم کانال ماشین را فرا می گیرند. همچنین در عصر های آموزشی ،روش های عیب یابی، قلق های تعمیراتی و تشخیص عیب نیز تدریس دیتا می شود. » برای دستیابی به جواب همین سؤال و آشنایی اکثر اهمیت ECU، در ادامه حساس ما یار باشید. بعضا سنسورها نیز مهم فرمان مستقیم کامپیوتر ماشین عمل می کنند، در صورتی که ایسیو صحیح کار نکند، همین سنسورها از کار خواهند افتاد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان اکثر در گزینه ایسیو گاز پژو لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

راز پنهان پشت استخر بادی
خواندن مطالب جدید