افتادگی دریچه میترال نوعی بیماری دریچه میکسوماتوز است

اگر دریچه های قلب آسیب دیده باشند یا این که مریض باشند، خوب عمل نمی کنند. در صورتی که حامله میباشید یا احتمال می دهید حامله باشید، قبل از فعالیت مورد قضیه را به پزشک اطلاع بدهید چرا که ممکن است در همین جراحی به جنین جراحت برسد. بسته به وضعیت پزشکی بیمار، کار دریچه قلب ممکن می باشد خطرات دیگری نیز داشته باشد. در جراحی دریچه قلب، دکتر از درون کشاله ران تیوبی کوچک، باریک و توخالی به اسم میله کتتر را وارد رگ خونی مریض (که به قلب متصل می شود) می نماید و آن را تا آئورت قلب پیش می برد. این مشکلات ممکن میباشد هیچ مدل مشکلی را تا بزرگسالی به وجود نیارند، اما اهمیت رسیدن به بزرگسالی روزنه آئورت آغاز به نازک خیس شدن کرده یا این که حتی نقص‌ نشتی در آن شکل می دهد و نیاز به تعمیر و یا ردوبدل آن به وجود خواهد آمد. درصورتیکه روزنه قلب شخصی سفت و باریک شده باشد، دکتر مجبور می باشد روزنه قلبش را جراحی کند. شرایطی که ممکن هست برای دریچه های قلب مشکلساز باشد، تنگی دریچه قلب (سفتی دریچه) و نارسایی روزنه میترال (سوراخ شدن دریچه) هستند. سفتی روزنه گهگاه به ادله بیماری (بیماری هایی مانند تب رماتیسمی و میکروب استافیلوکوکوس) و گهگاه به خاطر کهولت سن یا این که بهصورت مادرزادی ایجاد می شود. همینطور درصورتیکه در گیر نارسایی همگی یا این که بیماری های دیگر مربوط به کلیه هستید، به دکتر بگویید. اگر در دوران بارداری در معرض اشعه قرار بگیرید، ممکن میباشد جنین دچار عیب های مادرزادی شود. بارداری قلب را پایین فشار قرار میدهد. در صورتی که یک یا یک‌سری تا از دریچه های قلب ترک شوند، جریان خون به عقب برمی گردد و خون کمتری به سمت اندام های تن پمپاژ می دریچه کانکور شود. یک ورقه رضایتنامه به شما داده می شود تا بهصورت کتبی اذن انجام عملیات را به دریچه خطی قوس دار پزشک بدهید. وقتی کتتر به روزنه قلب رسید، پزشک بالونی تبارک سر کاتتر می گذارد و آن را مالامال از باد می کند (باد را به سمت قلب می فرستد)؛ تا جایی که باله های دریچه قلب با فشار باد باز شوند.

خرید لباس مرد عنکبوتی در تبریز
خواندن مطالب جدید