بایدها و نبایدهای قوانین رانندگی

عالی یا این که بد، این بدان معنی هست که مقررات مدنی عامل دارای در فعالیت روزمره شرکت های حمل و نقل است. بیشتر ایالت ها اساسی حصر شتاب 55 تا 75 مایل در ساعت در جاده های کلیدی و 55 تا 65 مایل در ساعت در کانال های جاده ای فرعی هستند. تمامی این قوانین بر به دست آوردن و عمل شما اثر گذاری می گذارد. برای تفسیر بیشتر، شرکت های حمل و نقل که رانندگان را استخدام می نمایند هم مسئول پیگیری آنان هستند و هر دو در تصادف مسئول خواهند بود. در حالی که FMCSA مهم مقررات متعددی است، مقررات CDL هم به وسیله دولت های ایالتی، شهرستانی و شهری اعمال شده می باشد که بایستی از آنها با خبر باشید. این وظیفه شما به عنوان رهبر شرکت هست که نیکی صرفا قوانین فدرال، بلکه مقررات محلی را هم فهم و شعور کنید. همین تنها یک فعالیت تجاری عاقلانه نیست. به روز ماندن در مورد تمامی مقررات رانندگی برای شرکت، جامعه و میهن شما فعالیت صدق است. همین نمودار قوانین رانندگی حواس‌پرتی را نشان می‌دهد. قوانین حاکم بر حالت خودروها و موتورسیکلت ها سختگیرانه است. این قوانین می‌توانند بر جایی که رانندگان شما می‌توانند بروند، سرعت آن‌ها و جاده‌هایی که برای کامیون‌های تجاری ممنوع است، تأثیر بگذارند. قوانین و مقرراتی وجود دارد که به خودرو مربوط می شود. اگرچه قوانین و دستورات زیادی وجود داراست که در یک نوشته به تفصیل بررسی می شود، ما کارایی می کنیم نمای کلی از انواع کلی مقررات منتشر شده بوسیله FMCSA را به شما ارائه دهیم. سایر مسئولیت های راننده که بوسیله FMCSA انتخاب شده می باشد شامل بازرسی کامیون ها و رعایت قوانین عمومی هدایت و رانندگی است. دارای این حال، تبدیل شدن به یک راننده تجاری کار سادگی نیست، چون وزن و میزان عظیم آن وسایل نقلیه می تواند به جهت اکثری از اشخاص در رخ عکس العمل زیاد خطر آفرین باشد. وسایل نقلیه ای که قرار می باشد در به عبارتی روز در ارتباط اهمیت نگهداری و کنترل بزرگراه مورد استعمال قرار گیرند و یا این که از محلی که کار تعمیر و حفظ بزرگراه در آن انجام می شود دور نباشند، مشمول انحراف خواهند بود. ادله لطف برای این قوانین رانندگی وجود دارد، زیرا کامیون داران وسایل نقلیه ای را اداره می کنند که در شکل بارگیری کامل، به طور متوسط ​​80000 پوند وزن دارند. برای افرادی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از اطلاعات بیشتر ، شما احتمالا می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.