بیمه – هرگز تمام نمی شود، تا زمانی که…

از آنجایی که درصورتیکه موارد فوق به میزان کافی پیچیده و گیج کننده نیست، همین موضوع هم وجود دارد که بیمه طومار مختص شما به تیتر “کسری” چه چیزی را نیاز دارااست و “هم پرداختی” شما برای سرویس ها خاص چه خواهد بود. 3 15% تخفیف یک سری خط مشی: 3 یا این که عمده کالا واجد وضعیت را اساسی ما مخلوط کنید و می توانید واجد وضعیت 15% تخفیف یک سری سیاستی شوید. هنگامی در برعلیه بیمه دار وامدار می‌گیرید، مزایای بیمه‌ای را که احتمالاً به جهت آن بیمه خریده‌اید کمتر می‌دهید و خانواده‌تان را بیشتر در معرض خطرات مالی قرار می‌دهید. و بر مبنا ضابطه مالیات، زمانی که یک بیمه طومار عمر موجود خریداری می شود، سود بیمه طومار به درآمد مشمول مالیات برای خرید کننده تبدیل می شود که ارزش خرید از مبنای پرداخت کننده در بیمه نامه بیشتر باشد. بعد از آن همین بیمه طومار خاتمه می یابد، و شما درآمد مشمول مالیات را در مبلغ وام پرداخت نشده (“بدهی بخشوده شده”) منهای مبنای خود در بیمه نامه اخذ خواهید کرد، حتی چنانچه هیچ درآمد نقدی به جهت پرداخت مالیات دریافت نکنید. او هزینه ای مساوی 60000 دلار در سیاست دارد. به این ترتیب 410000 دلار از مزایای بیمه طومار در رخ پرداخت به جای اینکه مالیات معاف باشد، درآمد مشمول مالیات به جهت نوباوه خواهد بود. در صورتی که در در مقابل بیمه وام بگیرید و آنگاه بیمه نامه را به فرد دیگری منتقل کنید، سود بیمه طومار ممکن است مشمول مالیات بر درآمد شود. او 90000 دلار از همین بیمه طومار قرض می گیرد تا بها نقدی آن را به 10000 دلار کاهش دهد، بعد بیمه نامه را به یک بچه هدیه می دهد. اما بعد از آن به همین زن 42 ساله گفته شد که او قبل از نقطه نهایی سال از کار اخراج خواهد شد. در نهایت، فردی که از مزایای خارج از نتورک به کارگیری می‌کند، احتمالاً پس از برآورده شدن فرانشیز خویش همچنان زیر پوشش قرار می گیرد و در برخی موارد، در ارتفاع اقامت خود، اشتراک روزانه کمی خواهد داشت. عاقبت همین میباشد که به نظر می رسد نوپا حیاتی قبول تعهد مرهون 90000 دلاری بیمه طومار را خریداری کرده است. Wby: هنگامی که بیمه طومار ای که در درمقابل آن قرض گرفته شده است به صورت هدیه منتقل می شود، گیرنده بیمه نامه را کلیدی تقبل تعهد مدیون معوق خریداری کرده میباشد و مبلغ دار وامدار خیالی بها خرید کردن است. به عنوان مثال، فردی که به برنامه یا ارائه‌دهنده‌ای که حیاتی بیمه XYZ قرارداد دارد می‌آید، ممکن هست 250 دلار فرانشیز داشته باشد و برای درمان در اقامتگاه به جهت اختلال خوردن هیچ هزینه مشترکی نداشته باشد. به طور معمول، هنگامی که فردی قصد داراست به یک برنامه مسکونی، معالجه روزمره یا این که سرپایی فشرده مثل برنامه ما بیاید، در تحلیل بالینی برای گزینش نیازهای درمانی خود شرکت می کند.