Monthly Archives آوریل 2023

روهیت به لیست نخبگان می پیوندد. Rahane سریعترین 50 IPL 2023 را شکست

چنای سوپر کینگز در دوازدهمین مسابقه لیگ برتر هند (IPL) 2023، رقبای سرسخت هندی‌های بمبئی را شکست داد و با ارسال‌های فراوان به پیروزی هفت ویکتی رسید تا دومین برد خود را با تروت به دست آورد...

Read More

مسابقات کرلینگ زنان در Scotties Tournament of Hearts در Thunder Bay، انترناسیونال، حتی با طرفداران خوب است

مسابقات Scotties of Hearts مجوز برگزاری در Thunder Bay، Ont. را در اواخر این ماه دریافت کرده است، اما طرح بلیط برای مسابقات قهرمانی ملی کرلینگ زنان هنوز در جریان است.

کرلینگ کانادا روز پنجشنبه ...

Read More