Monthly Archives می 2023

روهیت شارما در بازی MI vs RR حضور نداشت

روهیت شارما، کاپیتان هندی های بمبئی، 3 ران مقابل راجستان رویالز به ثمر رساند، اما اخراج او نباید پابرجا می ماند.

  • ...

Read More

یاشاسوی جیسوال آن را به سطح بعدی رسانده است: روهیت شارما

روهیت شارما، کاپیتان هندی‌های بمبئی، یاشاسوی جیسوال، بازکننده بازی راجستان رویالز را پس از انتقاد شدید از اولین قرن خود در لیگ برتر هند (IPL) در روز یکشنبه، تمجید کرد...

Read More

صدای یاشاسوی جیسوال بیهوده می شود زیرا تلاش جمعی MI بر RR غلبه کرد

بعد از میچل مارش در روز شنبه و دوون کانوی اوایل روز یکشنبه، نوبت یاشاسوی جیسوال بود که یک بازی تماشایی و تعیین کننده را ارائه دهد که در نهایت به یک نتیجه باخت ختم می شد...

Read More